KIO Konferencje
Konferencje PDF Drukuj Email

Advanced Computer Systems

Konferencja Advanced Computer Systems jest konferencją o zasięgu światowym i ustalonej już renomie w środowisku nauk informatycznych. Konferencja ta organizowana jest przez Wydział Informatyki już od trzynastu lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naukowców ze wszystkich kontynentów. Konferencja swoim zakresem obejmuje cztery najistotniejsze problemy współczesnej informatyki: sztuczna inteligencję, inżynierie oprogramowania, technologie biometryczne oraz metody ochrony informacji oraz sieci teleinformatycznych. Celem konferencji ACS jest przedstawienie podstawowych, twórczych i nowych trendów w dziedzinie informatyki oraz jej zastosowań we wszelkich innych dziedzinach nauk.

Oficjalna strona: ACS - Advanced Computer System

 

SoftSec

Inżynieria oprogramowania oraz technologie zabezpieczeń systemów i produktów informatycznych odgrywają obecnie istotną rolę w wiarygodnym, harmonijnym i efektywnym przepływie informacji pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi, finansowymi i naukowo-badawczymi. Z tego powodu głównym obszarem zainteresowań Konferencji są przede wszystkim wzajemne relacje pomiędzy metodami projektowania oprogramowania a dostępnymi lub nowymi mechanizmami zabezpieczeń.

Oficjalna strona: SoftSec - Inżynieria Oprogramowania i Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

 
VALID CSS   |   VALID XHTML