KIO Dydaktyka Dokumenty tematy zgłoszone dla S2 Informatyka 2014/15
tematy zgłoszone dla S2 Informatyka 2014/15 PDF Drukuj Email

Tematy dla s2

 

Dr inż. Mirosław Mościcki

 1. 1.Analiza wymagań, projekt oraz implementacja aplikacji przeznaczonej na telefon której zadaniem będzie dostarczanie użytkownikowi multimedialnych opisów atrakcji turystycznych znajdujących się w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

Dr inż. Tomasz Hyla

 

1.    Szyfrowanie grupowe z wykorzystaniem odwzorowań biliniowych.
Projekt przykładowego systemu informatycznego umożliwiającego szyfrowanie grupowe wg schematu CIBE-GAS. Przegląd dostępnych narzędzi programistycznych i bibliotek wspomagających wytwarzanie oprogramowania z wykorzystaniem odwzorowań biliniowych. Projekt i implementacja biblioteki zawierającej schemat CIBE-GAS. Implementacja aplikacji demonstracyjnej. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i efektywności działania.

2.    Podpis elektroniczny z wykorzystaniem urządzenie mobilnych.
Projekt przykładowego systemu informatycznego umożliwiającego składanie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Projekt protokołu składania podpisu elektronicznego wykorzystującego technologię NFC.  Analiza bezpieczeństwa opracowanego rozwiązania. Przegląd dostępnych narzędzi programistycznych i bibliotek wspomagających wytwarzanie oprogramowania dla urządzeń mobilnych z wykorzystaniem technologii NFC. Implementacja aplikacji demonstracyjnej. Przeprowadzanie testów wydajnościowych.

 

Dr inż. Marek Pałkowski

1.   Badanie przyspieszenia i oszczędności energii w przetwarzaniu mobilnym za pomocą blokowania pętli programowych
 
2.   Generowanie kodu równoległego dla urządzeń przenośnych

 

Dr Łukasz Radliński

 1. 1.Zautomatyzowana analiza i wizualizacja danych z różnych rodzajów repozytoriów o procesie wytwarzania oprogramowania

  Celem jest przeprowadzenie analizy danych wraz z wizualizacją danych z różnych repozytoriów oprogramowania - w szczególności z uwzględnieniem historii definiowania wymagań, artefaktów projektowych, kodu źródłowego, testów, obsługi defektów. Przeprowadzenie takiej analizy wymaga opracowania narzędzia pozyskującego i integrującego w zautomatyzowany sposób dane z takich repozytoriów.


  2. Generator skryptów testowych dla aplikacji internetowych na podstawie specyfikacji wymagań i artefaktów projektowych

  Celem jest opracowanie narzędzia, które będzie generowało skrypty testowe aplikacji internetowej na podstawie specyfikacji wymagań i artefaktów projektowych, w szczególności modeli UML i projektu architektury oprogramowania. Opracowane narzędzie będzie pozwalało na generowanie testów funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz integracyjnych.


  3. Generator skryptów testowych dla aplikacji mobilnych na platformie Android na podstawie specyfikacji wymagań i artefaktów projektowych

  Celem jest opracowanie narzędzia, które będzie generowało skrypty testowe aplikacji mobilnej na platformie Android na podstawie specyfikacji wymagań i artefaktów projektowych, w szczególności modeli UML i projektu architektury oprogramowania. Opracowane narzędzie będzie pozwalało na generowanie testów funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz integracyjnych.

Dr inż. Witold Maćków

 1. 1. Projekt i implementacja lekkiej biblioteki normalizującej zdarzenia w mobilnych przeglądarkach internetowych.

 

Dr inż. Agnieszka Konys

 1. 1. Analiza porównawcza metod i technik łączenia ontologii dziedzinowych
 2. 2.Analiza porównawcza algorytmów i narzędzi dopasowania semantycznego na przykładzie wybranych ontologii

Dr inż. D. Burak

 1. 1.Opracowanie biblioteki szyfrów chaotycznych w języku Clojure

 

Dr inż. Piotr Błaszyński

 1. 1.Analiza porównawcza technik optymalizacyjnych dostępnych w CLR i Microsoft.Net Native dla kodu sekwencyjnego

 

dr inż. Jerzy Pejaś

 1. 1.Protokoły uwierzytelniania w bezprzewodowych sieciach sensorów: dla inteligentnych sensorów o niedużych mocach obliczeniowych należy zidentyfikować podstawowe problemy bezpieczeństwa, a następnie przejrzeć, zaproponować efektywny schemat uwierzytelniania wzajemnego oraz zbadać jego bezpieczeństwo.

 

dr inż. Tomasz Wierciński

1. Porównanie zgodności wybranych frameworków integracyjnych JEE z wzorcami Enterprise Integration Patterns

 

 
VALID CSS   |   VALID XHTML